Umesto uvoda

Ne, ovo ne znači da ja smatram da treba da postoji samo jedan svet u očima deteta; jednostavno ima previše materijala za mame i njihove svetove.